Varalakshmi Lyrics

Varalakshmi Lyrics

Pallavi

Sri Varalaxmi Nama Stubhyam Vasuprade
Sri Sarasapadhe Rasapadhe Sapadhe Padhe Padhe

Anupallavi

Bhavaja Janaka Prana Vallabhe Suvarnabhe
Bhannukoti Samana Prabhe Bhakta Sulabhe
Sevakajana Palinyai Srita Pankaja Malinyai
Kevalaguna Shalinyai Kesava Hrit Khelinyai

Charanam

Sravana Pournami Purvastha Sukravare
Sarumati Prabhiti Poojitakare
Devadhi Guruguha Samarpita Manimaya Hare
Deenajana Samrakshana Nipuna Kanaka Dhare
Bhavana Bhedachature Bharati Sannutavare
Kaivalya Vitaranapare Kankshita Phala PradakareIn case, if you want “Varalakshmi song lyrics in Hindi” or in any other language, please use the Google Translate option in this web page to see the lyrics in your favourite language.

Add Comment